Klasyfikacja dolegliwości związanych z migotaniem przedsionków wg EHRA

Klasyfikacja dolegliwości związanych z migotaniem przedsionków wg EHRA

Migotanie przedsionków (łac. fibrillatio atriorum, ang. atrial fibrillation, AF) – jest to najczęstsza tachyarytmia nadkomorowa, w której występuje szybka (ok. 350-700/min) nieskoordynowana akywacja przedsionków zaburzenie rytmu serca i której może towarzyszyć szybka akcja komór.Klasyfikacja dolegliwości związanych z migotaniem przedsionków wg EHRA:

  • Klasa I – pacjent bez objawów podmiotowych
  • Klasa II – u pacjenta występują łagodne objawy, normalna codzienna aktywność nie jest ograniczona
  • Klasa III –  u pacjenta występują ciężkie objawy, normalna codzienna aktywność jest ograniczona
  • Klasa IV – objawy uniemożliwiają pacjentowi funkcjonowanie, normalna codzienna aktywność w ogóle nie jest możliwa

SIMILAR ARTICLES

0 4722

2 9380

NO COMMENTS

Leave a Reply