Migotanie przedsionków – przyczyny sercowe i choroby współistniejące

Migotanie przedsionków – przyczyny sercowe i choroby współistniejące

Migotanie przedsionków czyli najczęstsza tachyarytmia nadkomorowa, w której występuje szybka (ok. 350-700/min) nieskoordynowana akywacja przedsionków i której może towarzyszyć szybka akcja komór.Przyczyny sercowe migotania przedsionków:

 • nadciśnienie tętnicze
 • wady zastawkowe nabyte (głównie wady zastawki mitralnej)
 • choroba niedokrwienna serca
 • kardiomiopatie (głównie rozstrzeniowa i przerostowa)
 • wady wrodzone serca (głównie z przeciekiem międzyprzedsionkowym)
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zapalenie osierdzia
 • przebyte operacje serca
 • zespół chorego węzła zatokowego (zespół tachykardia-bradykardia)
 • zespół preekscytacji
 • choroby układowe z zajęciem serca (skrobiawica, hemochromatoza, sarkoidoza)
 • pierwotne i przerzutowe nowotwory serca

AF występuje bardzo często u chorych z niewydolnością serca, niezależnie od jej przyczyny.

 

źródło: Interna Szczeklika 2015

 

SIMILAR ARTICLES

0 5644

2 17778

NO COMMENTS

Leave a Reply