Kardiologia

Zjawiska osłuchowe płuc takie jak odgłos opukowy, drżenie głosowe, szmer oddechowy oraz szmery patologiczne pomagają nam w różnicowaniu chorób układu oddechowego oraz ostrej niewydolności lewokomorowej.

STAN   ODGŁOS OPUKOWY   DRŻENIE GŁOSOWE   SZMER ODDECHOWY   SZMERY
PATOLOGICZNE 
norma jawny prawidłowe pęcherzykowy  —
płyn w opłucnej przytłumiony,
stłumiony
osłabione,
zniesione
osłabiony,
zniesiony(ściszony)
zapalenie płuc przytłumiony,
stłumiony,
prawidłowy
wzmożone,
prawidłowe
oskrzelowy,
prawidłowy
trzeszczenia,
rzężenia drobnobańkowe
zapalenie oskrzeli  jawny prawidłowe prawidłowy lub
o wydł. wydechu,
zaostrzony
świsty,
furczenia
rozedma nadmiernie jawny,
bębenkowy
osłabione,
prawidłowe
osłabiony,
często o o wydł. wydechu
nie ma szmerów
dodatkowych
odma opłucnowa nadmiernie jawny,
bębenkowy
osłabione,
nieobecne
osłabiony,
zniesiony(ściszony)
niedodma przytłumiony osłabione,
nieobecne
osłabiony,
zniesiony
astma oskrzelowa jawny prawidłowe  zaostrzony świsty 
niewydolność 
lewokomorowa 
 jawny prawidłowe  pęcherzykowy  trzeszczenia,
rzężenia wilgotne drobnobańkowe
ostra 

niewydolność 
lewokomorowa 
prawidłowy nie sprawdza się zaostrzony rzężenia suche i wilgotne,
trzeszczenia

źródło: Szczeklik 2015/2016