Choroby wewnętrzne (Interna)

Skala Balthazara to  pięciopunktowa skala, która jest bardzo przydatna w ocenie radiologicznej (za pomoc tomografii komputerowej) rozległości martwicy trzustki. Rozpoznanie rozległej martwicy trzustki (martwica obejmująca więcej niż 50% narządu) po podaniu dożylnym środka kontrastującego jest bliska 100%, co pozwala na postawienie precyzyjnego rozpoznania.