Stopnie OZT i tomograficzny wskaźnik jego cięzkości (CTSI – CT Severity Index...

Stopnie OZT i tomograficzny wskaźnik jego cięzkości (CTSI – CT Severity Index ; skala Balthazara)

Skala Balthazara to  pięciopunktowa skala, która jest bardzo przydatna w ocenie radiologicznej (za pomoc tomografii komputerowej) rozległości martwicy trzustki. Rozpoznanie rozległej martwicy trzustki (martwica obejmująca więcej niż 50% narządu) po podaniu dożylnym środka kontrastującego jest bliska 100%, co pozwala na postawienie precyzyjnego rozpoznania.


Stopień TK
Punktacja
A
Prawidłowy obraz trzustki
0
B
Zmiany zapalne ograniczone do trzustki
1
C
Zmiany zapalne w obrębie trzustki i tkanek okołotrzustkowych
2
D
Bardziej nasilone zmiany zapalne obejmujące tkanki okołotrzustkowe
oraz 1 niewyraźnie odgraniczony okołotrzustkowy zbiornik płynowy
3
E
Mnogie lub rozległe zbiorniki płynu zlokalizowane poza trzustką lub
zakażony zbiornik płynu
4
Martwica: nie ma – 0pkt , 1/3 miąższu trzustki – 2pkt , 1/2 – 4pkt ,
>1/2 – 6pkt
CTSI (0-10pkt) = punktacja TK + punktacja martwicy; wynik ≥ 7pkt
prognozuje ciężki przebieg ostrego zapalenia trzustki (OZT) i duże ryzyko
zgonu


Optymalną ocene rozległości martwicy daje TK wykonana w 5.-7. dobie choroby. Badanie wykonuje się niezwłocznie, gdy chory z podejrzeniem OZT jest w stanie krytycznym lub wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. Kolejne badanie TK robi się w przypadku pogarszania się stanu klinicznego lub po 7-10 dniach, gdy wyjściowo zmiany były w stopniu D i E. W razie przeciwwskazań do TK oraz w celu odróżnienia zorganizowanej martwicy trzustki od torbieli rzekomej wykonuje się MR.

źródło: Interna Szczeklika 2012

 

SIMILAR ARTICLES

2 9570

0 20763

NO COMMENTS

Leave a Reply