Hipokaliemia w EKG

Hipokaliemia w EKG

Hipokaliemia ma wpływ na zmiany w EKG. Na co należy zwrócić uwagę?


Hipokaliemia w EKG:

  • załamek T jest spłaszczony
  • odcinek ST jest obniżony
  • może wystąpić załamek U (wzrost amplitudy i szerokości)
  • w zaawansowanej hipokaliemii: wydłużenie odstępów PQ, poszerzenie zespołów ORS, przedwczesne pobudzenia komorowe, wielokształtny częstoskurcz komorowy torsade de pointes
  • Znaczny niedobór potasu, poniżej 3,5 mmol/l stwarza zagrożenie wystąpienia migotania komór.

SIMILAR ARTICLES

0 4722

2 9379

NO COMMENTS

Leave a Reply