Hipokaliemia przyczyny

Hipokaliemia przyczyny

Przyczyny hipokaliemii, czy niedostatecznej ilości potasu w organizmie.

Hipokaliemia – przyczyny:

  • Najczęstsze:hiperaldosteronizm pierwotny, zespól Gitelmana, diuretyki pętlowe i tiazydowe, leki przeczyszczające, hipokaliemia rzekoma.
  • niedostateczna podaż potasu: anoreksja, niedożywienie białkowo-energetyczne,
  • podaż normalnej ilości potasu u osób chorych tracących go przez nerki, przewód pokarmowy lub skórę transmineralizacja (zwiększony napływ do komórek): zasadowica, insulina, aldosteron, zespół ponownego odżywienia, porażenie hipokaliemiczne okresowe, inhibitory fosfodiesterazy (teofilina, kofeina), pobudzenie rec. adrenergicznych B2 (B2-mimetyki, zwiększona aktywność ukł. współczulnego, przełom tyreotoksyczny) utrata potasu przez nerki (wydalanie K+ z moczem >20 mmol/d u chorych z hipokaliemią): hiperaldosteronizm pierwotny, hiperaldosteronizm wtórny (NT naczyniowonerkowe, nowotwory złośliwe, reninoma), hiperaldosteronizm wrażliwy na działanie GKS (GSH), zespół Barttera, zespół Gitelmana, AME (zespół pozornego nadmiaru aldosteronu), zespół Liddle’a, zespół Cushinga, wrodzony przerost nadnerczy (obniżony poziom 11B- lub 17alfa-hydroksylazy), hipokaliemiczne postacie kwasic cewkowych proksymalnych i dystalnych, niedobór magnezu, leki i toksyny ( diuretyki pętlowe i tiazydowe, diuramid, GKS, cisplatyna, aminoglikozydy, toluen, zioła chińskie, sirolimus, amfoterycyna B, mineralokortykosteroidy).
  • utrata potasu przez przewód pok.: wymioty, biegunki, VIPoma (zespół WDHA), przetoki, leki przeczyszczające.
  • utrata potasu przez skórę: oparzenia, nadmierna potliwość.

źródło: Choroby wewnętrzne. Szczekilk 2012; Herold 2008

SIMILAR ARTICLES

0 5478

2 17362

NO COMMENTS

Leave a Reply