Hipokaliemia objawy

Hipokaliemia objawy

Hipokaliemia, czyli niedostateczna ilość potasu w organizmie. Jakie są jej objawy? Przeczytaj poniżej.Objawy hipokaliemii. Z czego wynikają objawy w hipokaliemii?:

 • z wpływu obniżonego poziomu K+ na potencjał spoczynkowy miocytów i neurocytów (wzrost potencjału spoczynkowego -> mogący prowadzić do całkowitego zablokowania potencjałów czynnościowych)
 • z nerkowego wydalania wody (wielomocz)
 • z nasielnia procesu amoniogenezy ( w związku z tym dochodzi do zasadowicy metabolicznej)

Od czego zależy obraz kliniczny w hipokaliemii?

 • od nasilenia hipokaliemii
 • szybkości rozwoju hipokaliemii

 

Nawet umiarkowanego stopnia hipokaliemia, ale o szybkim przebiegu może doprowadzić do groźnych następstw!

 


Objawy, jakie moga wystąpić w hipokaliemii:

 • groźne zaburzenia rytmu serca (np. częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes)
 • osłabienie mięśni szkieletowych
 • adynamia mięśniowa – opukowo mięśnie tworzą „wałek”, prowadzi ona, zależnie od nasilenia do bolesnych skurczów mięśni, zwłaszcza łydek
 • zaparcia, czasami do niedrożności porażennej jelit włącznie
 • zatrzymanie moczu
 • zaburzenia neurologiczne: parestezje, nadpobudliwość nerwowa lub apatia,
 • osłabienie albo brak odruchów ze ścięgien
 • ciężka hipokaliemia może być przyczyną zgonu w nastęstwie zaburzeń rytmu serca lub poważnych powikłań będących wynikiem rabdomiolizy.

SIMILAR ARTICLES

0 4640

2 9163

NO COMMENTS

Leave a Reply