Laptopowe zapalenie skóry

Laptopowe zapalenie skóry to dość całkiem nowa jednostka w ICD10 i występuje głównie u ludzi korzystających z laptopów.  Identyczne objawy pojawiają się w związku z korzystaniem z kocy elektrycznych, podgrzewanych foteli w samochodzie, czy też poprzez kontakt z piecami kaflowymi.

Czytaj dalej Laptopowe zapalenie skóry

Rak płuc – objawy

Rak płuca to najczęstszy nowotworów złośliwy zarówno w Polsce jak i na świecie. Jednocześnie zajmuje niechlubne pierwsze miejsce jako główna przyczyna zgonów z powodu chorób nowotworowych w Polsce.

Czytaj dalej Rak płuc – objawy

Rak jelita grubego – objawy

Rak jelita grubego obecnie zajmuje drugie miejsce, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn pod względem liczby zachorowań na nowotwory złośliwe.
Czytaj dalej Rak jelita grubego – objawy

Oś elektryczna serca – jak wyznaczać?

Oś elektryczna serca najczęściej jest wyznaczana ‚wzrokowo’, czyli „manualnie” przez osobę opisującą EKG, chociaż czasami zdarzają się też wydruki z automatyczną oceną EKG przez aparat. Należy pamiętać, ze aparat to rzecz martwa i warto samemu przeanalizować wydruk EKG.

Czytaj dalej Oś elektryczna serca – jak wyznaczać?

Migotanie przedsionków – przyczyny pozasercowe

Migotanie przedsionków – najczęstsza tachyarytmia nadkomorowa. Występuje w niej szybka (ok. 350-700/min) nieskoordynowana akywacja przedsionków, której może towarzyszyć szybka akcja komór.

Czytaj dalej Migotanie przedsionków – przyczyny pozasercowe

Migotanie przedsionków – przyczyny sercowe i choroby współistniejące

Migotanie przedsionków czyli najczęstsza tachyarytmia nadkomorowa, w której występuje szybka (ok. 350-700/min) nieskoordynowana akywacja przedsionków i której może towarzyszyć szybka akcja komór.

Czytaj dalej Migotanie przedsionków – przyczyny sercowe i choroby współistniejące

Klasyfikacja dolegliwości związanych z migotaniem przedsionków wg EHRA

Migotanie przedsionków (łac. fibrillatio atriorum, ang. atrial fibrillation, AF) – jest to najczęstsza tachyarytmia nadkomorowa, w której występuje szybka (ok. 350-700/min) nieskoordynowana akywacja przedsionków zaburzenie rytmu serca i której może towarzyszyć szybka akcja komór.

Czytaj dalej Klasyfikacja dolegliwości związanych z migotaniem przedsionków wg EHRA

Stopnie OZT i tomograficzny wskaźnik jego cięzkości (CTSI – CT Severity Index ; skala Balthazara)

Skala Balthazara to  pięciopunktowa skala, która jest bardzo przydatna w ocenie radiologicznej (za pomoc tomografii komputerowej) rozległości martwicy trzustki. Rozpoznanie rozległej martwicy trzustki (martwica obejmująca więcej niż 50% narządu) po podaniu dożylnym środka kontrastującego jest bliska 100%, co pozwala na postawienie precyzyjnego rozpoznania.

Czytaj dalej Stopnie OZT i tomograficzny wskaźnik jego cięzkości (CTSI – CT Severity Index ; skala Balthazara)